Informacja Sanktuarium w Fatimie dotycząca kwartalnika "Fatima. Światło i Pokój".
Biuletyn wydawany również w języku polskim będzie od roku 2021 będzie dostępny tylko w formie elektronicznej na stronie internetowej Sanktuarium w Fatimie:

https://www.fatima.pt


SANTUARIO DE FATIMA
SHRINE OF FATIMA

Drodzy Czytelnicy,
Przez 16 lat Sanktuarium Fatimskie, za pośrednictwem biuletynu „Fatima. Światło i Pokój" (Fatima Luz e Paz), starało się nieść treść orędzia Matki Boskiej z Cova da Iria na wszystkie kontynenty oraz w sposób żywy i bezpośredni uobecniać przesłanie objawień w waszych domach i kościołach.
Szliśmy razem, ramię w ramię, zjednoczeni w wierze i oddani idei upowszechniania orędzia fatimskiego.
Dziś stają przed nami nowe wyzwania, z którymi musimy się zmierzyć i dostosować do czasów, w których przyszło nam żyć.
Nasz kwartalny biuletyn, najmłodsza ze stałych publikacji Sanktuarium Fatimskiego, utrzymywany był z darowizn przekazywanych przez subskrybentów, które - mimo, że bardzo hojne - dalece nie pokrywały kosztów jego wydawania, przede wszystkim druku i dystrybucji.
Dlatego pragniemy poinformować wszystkich czytelników i każdego z was osobiście, że biuletyn „Fatima Światło i Pokój" będzie publikowany w innej formie. Numer planowany na maj przyszłego roku nie będzie już drukowany na papierze, ale będzie go można znaleźć i przeczytać w Internecie na stronie www.fatima.pt.
Tak jak dotychczas biuletyn będzie się ukazywał w kilku językach i każdy czytelnik na całym świecie będzie miał dostęp do tej publikacji.
Przy tej okazji zachęcamy wszystkie osoby związane z krzewieniem kultu Matki Boskiej z Fatimy do nadsyłania zdjęć i informacji o uroczystościach oraz innych wydarzeniach fatimskich. Zachowując kryteria wydawnicze Sanktuarium, będziemy wykorzystywać niektóre z nadesłanych materiałów, aby upowszechniać wiadomości dotyczące nabożeństwa do Matki Boskiej Różańcowej z Fatimy na świecie. Dzięki temu zyskujemy poczucie wspólnoty i zjednoczenia w wierze i miłości do Maryi.
Powierzamy nasz biuletyn wstawiennictwu i opiece Matki Boskiej Różańcowej z Fatimy!


Fatima, 29 października 2020 r.

Ks. Carlos Cabecinhas
Rektor Sanktuarium Fatimskiego

 

 

POWRÓT