Fatimski Apostolat Niepokalanego Serca Maryi

 

5 grudnia 2020 w Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie miały miejsce uroczystości rocznicowe, powstania i poświęcenia Niepokalanemu Sercu Maryi, Fatimskiego Apostolatu Niepokalanego Serca Maryi w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

Jak w każdą pierwszą sobotę miesiąca, pielgrzymka piesza wyruszyła tego dnia z Międzyrzecza do Sanktuarium w Rokitnie, prowadzona przez ks. Andrzeja Oczachowskiego z Nowej Soli. Po przybyciu pielgrzymi i członkowie Apostolatu uczestniczyli w nabożeństwie wynagradzającym Niepokalanemu Sercu Maryi. W czasie Mszy św. w Sanktuarium ponowiony został akt Zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi i poświęcenie nowej Chorągwi Fatimskiego Apostolatu.

 


Kustosz: W pierwszą rocznicę zawierzenia Bogu wspólnoty: Fatimski Apostolat Niepokalanego Serca Maryi pragniemy ponowić ten akt oddania się jej członków pod opiekę Matki Najświętszej. Odnawiamy zawierzenie comiesięcznych pielgrzymek do tej Bazyliki w duchu wynagradzania za grzechy i bluźnierstwa przeciwko Niepokalanej Dziewicy, Bogarodzicy. Zawierzamy wierne wypełnianie prośby Najświętszej Maryi Panny z Fatimy, aby uczcić Jej Niepokalane Serce w pierwsze soboty miesiąca.
Pytam Was, członkowie Fatimskiego Apostolatu Niepokalanego Serca Maryi, czy chcecie odnowić wasze zawierzenie sprzed roku?

Członkowie Fatimskiego Apostolatu NSM: Tak, zawierzamy siebie i wszystkich tworzących Fatimski Apostolat Niepokalanego Serca Maryi na kolejny rok pielgrzymowania do Rokitna w pierwsze soboty miesiąca. Pragniemy włączać się w ogólnoświatowe dzieła fatimskie i ogólnopolską inicjatywę pod hasłem: Aby Maryja była bardziej znana i kochana. Chcemy szczerze wynagradzać bluźnierstwa i zniewagi jakimi jest obrażane Jej Niepokalane Serce.

 

 

Akt Zawierzenia Fatimskiego Apostolatu Niepokalanego Serca Maryi
złożony w Sanktuarium w Rokitnie
w dniu powołania Apostolatu
przez ks. Bp. Tadeusza Lityńskiego
Ordynariusza diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

Biskup: Boże w Trójcy Jedyny! Dziś, w przededniu uroczystości Niepokalanego Serca Maryi ja, Biskup Zielonogórsko-Gorzowski, staję wraz z moim ludem przed wizerunkiem Bogarodzicy Dziewicy - Cierpliwie Słuchającej Pani Rokitniańskiej, aby zawierzyć Tobie wspólnotę modlitewną: Fatimski Apostolat Niepokalanego Serca Maryi. Zawierzam ich comiesięczne pielgrzymowanie do tej Bazyliki w duchu wynagradzania za grzechy i bluźnierstwa przeciwko Niepokalanej Dziewicy, Bogarodzicy. Zawierzam ich na wierne wypełnianie prośby Najświętszej Maryi Panny z Fatimy, aby uczcić Jej Niepokalane Serce w pierwsze soboty miesiąca.
Pytam Was, członkowie Fatimskiego Apostolatu Niepokalanego Serca Maryi, czy chcecie podejmować trud pielgrzymowania i wynagradzania w duchu fatimskiego testamentu?

Członkowie Fatimskiego Apostolatu NSM: Tak, chcemy wypełnić to zadanie. Pomni doświadczenia mijających dziesięciu lat naszego pielgrzymowania do Rokitna w pierwsze soboty miesiąca i radując się z powiększenia grupy pątników wyrażamy dziś gotowość do kontynuowania tego dzieła, jak długo Bóg da nam siły i wzbudzi w sercach braci i sióstr nowych czcicieli Niepokalanego Serca Maryi.
Biskup: Tak nam dopomóż Bóg i Jego Święta Rodzicielka Maryja Panna.

+Tadeusz Lityński
Biskup Zielonogórsko-Gorzowski
Rokitno, 7.12.2019 r.


Fatimski Apostolat Niepokalanego Serca Maryi
STATUT
Wspólnota wiary o tej nazwie jest ruchem religijnym o charakterze stowarzyszenia. Inspiracje do zaistnienia i działania czerpie z przesłania, jakie Najświętsza Maryja Panna przekazała w Fatimie dzieciom i jego dalszych treści poznanych przez s. Łucję.
STATUT wspólnoty:

§1. Cele:
a)realizacja wezwania Maryi do wynagradzania za bluźnierstwa, o których mowa w fatimskich objawieniach;
b)piesza pielgrzymka do Rokitna w Pierwszą Sobotę Miesiąca w intencji wynagradzającej;
c)praktykowanie w sposób wierny nabożeństwa Pierwszej Soboty Miesiąca;
d)propagowanie idei nabożeństwa Pierwszej Soboty Miesiąca.

§2. Duchowość członków wspólnoty. Wynika z praktykowania wskazań do dobrego przeżywania Pierwszej Soboty Miesiąca:
a)regularna comiesięczna spowiedź z intencją wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi;
b)pobożność eucharystyczna inspirowana pouczeniami Anioła zjawiającego się dzieciom w Fatimie;
c)regularne odmawianie różańca;
d)medytacja biblijna i różańcowa.

§3. Organizacja. Nad realizacją charyzmatu Wspólnoty - nabożeństwa Pierwszej Soboty Miesiąca w duchu pielgrzymkowego wynagradzania, czuwa Rada Apostolatu, która organizuje i koordynuje comiesięczne pielgrzymki. Rada także określa inne drogi formacji - okresowe spotkania formacyjne w Rokitnie, rekolekcje w duchu fatimskim.

§4. Członkowie. Do Apostolatu przynależy się przez fakt praktykowania nabożeństwa Pierwszej Soboty Miesiąca w ramach pieszej pielgrzymki do Rokitna. Przynależność nie przybiera formy oficjalnego zgłoszenia, czy zapisania. Staje się ona faktem przez włączenie się w tę formę pobożności.

 

POWRÓT