Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi w Pierwsze Soboty Miesiąca.

10 grudnia 2020 - 95. rocznica objawień w Pontevedra.

 

Słowa Matki Bożej - lipiec 1917, Fatima:

- „Widzieliście piekło, do którego idą dusze biednych grzeszników. Żeby je ratować, Bóg chce rozpowszechnić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Jeżeli się zrobi to, co wam powiem, wielu przed piekłem zostanie uratowanych i nastanie pokój na świecie. Wojna zbliża się ku końcowi. Ale jeżeli ludzie nie przestaną obrażać Boga, to w czasie pontyfikatu Piusa Xl rozpocznie się druga wojna, gorsza. Kiedy pewnej nocy ujrzycie nieznane światło, (ma na myśli nadzwyczajne światło północne, które widziano w nocy 25 stycznia 1938 r. w całej Europie, także w Polsce. Łucja uważała je wciąż za znak obiecany z nieba) wiedzcie, że jest to wielki znak od Boga, że zbliża się kara na świat za liczne jego zbrodnie, będzie wojna, głód, prześladowanie Kościoła i Ojca Świętego.
Aby temu zapobiec, przybędę, aby prosić o poświęcenie Rosji memu Niepokalanemu Sercu i o Komunię św. wynagradzającą w pierwsze soboty. Jeżeli moje życzenia zostaną spełnione, Rosja nawróci się i zapanuje pokój" więcej...

 

Zapowiedź Matki Bożej z 13 lipca 1917 roku, stała się faktem 10 grudnia 1925 roku. Wówczas Siostrze Łucji, jako Doroteuszce, ukazała się Matka Boża z Dzieciątkiem Jezus prosząc o nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca i wyjaśniając jakie warunki należy spełnić w ramach tego nabożeństwa wynagradzającego. więcej...

 

Jeśli jednak ludzie nie przyjmą tego nabożeństwa, nie wypełnia prośby, wówczas jak wyjaśnia Matka Boża:

- "bezbożna propaganda rozszerzy swe błędne nauki po świecie, wywołując wojny i prześladowanie Kościoła, dobrzy będą męczeni, a Ojciec Święty będzie musiał wiele wycierpieć. Różne narody zginą".

 

POWRÓT