ABP SWIATOSŁAW SZEWCZUK ponownie poświęcił Ukrainę Matce Bożej

20 lipca 2020

 

Podczas Wszechukraińskiej Pielgrzymki online do narodowego greckokatolickiego sanktuarium maryjnego w Zarwanicy arcybiskup kijowsko-halicki Swiatosław Szewczuk powtórzył akt oddania swego narodu Bogurodzicy. Wcześniej uczynił to w tym samym miejscu ćwierć wieku temu ówczesny zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego (UKGK) kard. Myrosław Iwan Lubacziwśkyj.

Jego obecny następca przypomniał, że jako pierwszy powierzył naród ukraiński opiece Maryi książę Jarosław Mądry [978-1054] “właśnie wtedy, gdy na oczach wspólnoty kijowskiej odsłonił nienaruszalny mur z Orantką [Matką Bożą Modlącą się – przyp. KAI], stojącą z rozpostartymi rękoma w modlitwie przed Obliczem Bożym”.

Zwierzchnik UKGK zauważył, że napis na tej wielkiej mozaice mówi, że Pan jest pośród tego miasta, które dzięki temu nie zachwieje się. “Jest to sama wiara, o jakiej słyszymy w dzisiejszej Ewangelii i to właśnie o niej dał świadectwo Jarosław Mądry” – podkreślił duchowny.

Abp Szewczuk zwrócił uwagę, że 25 lat temu ten akt poświęcenia Ukrainy i Kościoła opiece Bogurodzicy odnowił w tym samym miejscu kard. Myrosław Iwan Lubacziwśkyj właśnie tutaj i w obecności ponad miliona pielgrzymów.

 

“Dziękowaliśmy Panu Bogu za to, że siła wiary prześladowanego Kościoła nie rzuciła na kolana narodu ukraińskiego w obliczu najgorszych represji, zniszczeń, ruin i przemocy” – wskazał arcybiskup. Przywołał słowa kard. Josyfa Slipyja, iż “góry trupów i rzeki krwi Ukraina zaniosła jako świadectwo wiary przed Pana Boga. I właśnie wtedy kard. Myrosław, dziękując za dar wolności, ponowił akt poświęcenia” – stwierdził kaznodzieja.

Zaznaczył, że podobny akt poświęcenia Matce Bożej odnowiono w przededniu Jej święta w 2014 roku. Ukraińscy biskupi greckokatoliccy na całym świecie w swych katedrach na kolanach ponowili ten akt.

Abp Szewczuk przypomniał, że Ukraina leżała wówczas bezbronna i osłabiona przed agresorem, który przelewał ukraińską krew w Donbasie i na Krymie. “Bogurodzica osłoniła nas, Bóg był obecny wśród nas i dał nam siłę a my pozostaliśmy jednym Kościołem i jedną Ukrainą” – podkreślił.

Ze względu na trwającą obecnie epidemię doroczna Pielgrzymka Wszechukraińska do sanktuarium maryjnego w Zarwanicy, gromadząca zwykle tysiące pątników, odbyła się w tym roku tylko w systemie online.

 

źródło: eKAI

 

POWRÓT