Księga Krucjaty Jednej Intencji w Fatimie – lipiec 2022.

Modliliśmy się za Ciebie!

Kochani - modlimy się za każdego z Was (w waszych intencjach), którzy podejmujecie Jedną Intencję i wpisani jesteście do Księgi Krucjaty Jednej Intencji, w każdą pierwszą sobotę miesiąca.

Pamiętamy również o Was w modlitwie w Fatimie, kiedy raz w roku pielgrzymujemy z Księgą Krucjaty do miejsca objawień Matki Bożej Różańcowej. W tym roku wyruszyliśmy z kilku osobową pielgrzymką do Fatimy i w dniach od 25 do 27 lipca 2022 r. 

  

Kościół parafialny w Fatimie, miejsce chrztu św. i modlitwy Pastuszków.

 

25 lipca o godz. 16.00 (czasu polskiego o godz. 17.00) – została odprawiona Msza św. w Waszej intencji w kościele parafialnym w Fatimie, w kościele, w którym przyjęły chrzest i modliły się Fatimscy Pastuszkowie.

 

Tabernakulum w kościele parafialnym, przed którym modliły się Pastuszkowie.

 

26 i 27 lipca o godz. 6.00 (czasu polskiego o godz. 7.00) – została odprawiona Msza św. w Waszej intencji w kaplicy objawień w Sanktuarium w Fatimie. We środę 27 lipca, w czasie Mszy św., imiona wpisanych do Księgi Krucjaty zostały złożone pod figurą Matki Bożej w kaplicy objawień.

 

 

Na zakończenie pielgrzymki miało miejsce spotkanie z Ks. Rektorem Sanktuarium w Fatimie.

 

 

Relacja w Naszym Dzienniku 26 i 28 lipca 2022

 

Księga Krucjaty Jednej Intencji w Fatimie 25-27 lipca 2022

- Przywozimy  imiona żołnierzy Maryi do kwatery głównej, do źródła - akcentuje ks. dr Krzysztof Czapla SAC. 

Szerzyć i wypełniać orędzie fatimskie to misja osób należących do Krucjaty Jednej Intencji. Ich imiona są składane w schowku pod figurą Maryi w Kaplicy Objawień w Fatimie.

Obecnie w Fatimie przebywa z pielgrzymką grupa osób z Polski, które przybyły jako przedstawiciele 1 mln 200 tys. ludzi  zaangażowanych w szerzenie orędzia fatimskiego, bo tyle należy już do Krucjaty Jednej Intencji. Uczestnicy Krucjaty w intencji: „by Maryja była bardziej znana i miłowana; by Jej Wezwanie z Fatimy poznał i wypełnił świat” - dobrowolnie co do czasu i formy - ofiarują np.: modlitwę, post, umartwienie, czy też dzieła miłosierdzia.

Pielgrzymce przewodniczy ks. dr Krzysztof Czapla SAC dyrektor Sekretariatu Fatimskiego na Krzeptówkach w Zakopanem, kustosz Księgi Krucjaty Jednej Intencji. 

-Już po raz czwarty Księga Jednej Intencji jest obecna w miejscu objawień Maryi w Fatimie. Co roku jednak zwiększa się jej obojętność, gdyż zapisanych w niej zostaje kolejnych kilkadziesiąt tysięcy osób, ale też grup, wspólnot. które w minionym roku zgłosiły udział w Krucjacie. Te właśnie imiona zapisanych do Krucjaty w ciągu jednego roku, przepisane na karteczki już na zawsze zostają w schowku pod figurą Maryi w Kaplicy Objawień. W ten sposób, także ci, którzy nie mogą być w miejscu źródła objawień fatimskich, są obecni tutaj poprzez fakt złożenia u stóp Maryi ich imienia - tłumaczy ks. dr Krzysztof Czapla SAC.

Przez ten symboliczny gest osoby należące do Krucjaty Jednej Intencji zostają też oddani pod opiekę Maryi.

- W znaku tej Księgi, złożonych imion, w miejscu w którym Matka Boża przekazała swoje orędzie, obecne jest wojsko angażujące się na frontach świata w sprawy maryjne. Przedstawiamy Maryi Jej apostołów, także modląc się w intencjach, które noszą w swoich sercach. Polecamy Maryi osoby, które są w Krucjacie – mówi ks. dr Krzysztof Czapla SAC.  

Tegoroczna pielgrzymka odbywa się w okolicznościach wyjątkowych, gdy świat z niepokojem patrzy na wschód Europy. Trwa wojna na Ukrainie. Giną bezbronni ludzie, istnieje, realne zagrożenie eskalacji agresji Rosji na cały świat.

- Przez ostanie dwa lata pielgrzymowaliśmy podczas restrykcyjnych obostrzeń pandemicznych, które jak się okazuje wciąż obowiązują w Portugalii. Teraz pielgrzymujemy też w czasie trwającej wojny wywołanej przez Rosję. W kontekście tych wszystkich zagrożeń widzimy jak bardzo aktualne i wciąż niewypełnione przez ludzi pozostaje wezwanie kierowane z Fatimy. Niebo daje nam ratunek, Maryja zapewnia, że Rosja się nawróci i nastanie pokój, jeśli ludzie Jej życzenia spełnią- podkreśla ks. dr Krzysztof Czapla SAC.

Maryja prosi o zawierzenie Rosji i świata Niepokalanemu Sercu Maryi, co ostatnio uczynił Papież Franciszek, a wcześniej wypełnił św. Jan Paweł II. Jednocześnie Matka Boża kieruje prośbę do każdego z nas o wynagradzanie Jej Niepokalanemu Sercu w pierwsze soboty miesiąca.

– Krucjata Jednej Intencji szerzy fatimskie orędzie. Ci, którzy je poznali zdają sobie sprawę jak wielką wagę ma jego wypełnianie, aby na świecie nastał pokój. Dlatego nasza obecność w tych dniach w Fatimie to też umocnienie abyśmy z jeszcze większą gorliwością służyli Maryi - zaznacza ks. dr Krzysztof Czapla SAC.    

Do Fatimy dotarliśmy z Księgą Krucjaty w niedzielę późnym wieczorem. 25 lipca w poniedziałek o godz. 16.00 - modliliśmy się w kościele parafialnym świętych Franciszka i Hiacynty oraz Siostry Łucji. W tej świątyni, gdzie Pastuszkowie Fatimscy otrzymali sakrament chrztu świętego, ale też do której dzieci fatimskie przybywały na Msze św. i nabożeństwa.

Zjednoczmy się w modlitwie

26 i 27 lipca z Księgą Krucjaty Jednej Intencji modliliśmy się w Kaplicy Objawień w Fatimie (Cova da Iria).

We środę 27 lipca podczas Mszy św. celebrowanej w Sanktuarium w Fatimie. o godz. 6.00 (czasu polskiego godz. 7.00) imiona osób wpisanych w minionym roku do Księgi Krucjaty zostały złożone pod figurą Matki Bożej.

Dziękujemy wszystkim za wspólna modlitwę, jedność duchową czy też uczestnictwo poprzez transmisje internetową.

Była to okazja do zjednoczenia się na modlitwie wszystkich, których łączy jedna intencja „by Maryja była bardziej znana i miłowana; by Jej Wezwanie z Fatimy poznał i wypełnił świat”.

 

 

 

Zwycięstwo w pierwsze soboty

27 lipca 2022 - pod figurą Maryi w miejscu objawień w Fatimie, zostały złożone imiona osób należących do Krucjaty Jednej Intencji.

Dokonało się to podczas Mszy św. sprawowanej, w Kaplicy Objawień, pod przewodnictwem ks. dr Krzysztofa Czapli SAC dyrektora Sekretariatu Fatimskiego na Krzeptówkach w Zakopanem. W ostatnich dniach ks. Krzysztof Czapla pielgrzymował do Fatimy z grupą pątników z Polski i Księgą Krucjaty Jednej Intencji.

-Przywozimy tu do stóp Matki Bożej Księgę Krucjaty Jednej Intencji, w której znajdują się imiona tych, którzy składają cząstkę: swojego serca, czasu, miłości, wyrażonej przez modlitwę, ofiarę, cierpienie w tej jednej intencji "By Maryja była bardziej znana i miłowana; by Jej Wezwanie z Fatimy poznał i wypełnił świat." – podkreślił ks. Krzysztof Czapla na rozpoczęcie Mszy św. -Pragniemy przez ten znak Księgi, którą składamy tu u stóp Maryi przynieś  Jej tych, którzy w różnych miejscach, tam gdzie żyją, podejmują czyny, które mają przyczynić się do nadejścia triumfu Jej Niepokalanego Serca- akcentował kapłan.

W homilii przypomniał, że w tym roku obchodziliśmy 15. rocznicę śmierci śp. ks. Mirosława Drozdka SAC  budowniczego fatimskiego sanktuarium na Krzeptówkach w Zakopanem, który nazywany był też łącznikiem Rzymu z Fatimą. Przywoływał jego słowa, które napisał jako jedne z ostatnich, dotyczące tego, że Bóg przez Maryję w Fatimie zapowiedział zwycięstwo.

Jak tłumaczył ks. Krzysztof Czapla SAC zdanie, że „Niepokalane Serce Maryi zatriumfuje” powinno mieć decydujący wpływ na nasze życie.

-Dlatego tu przybywamy z Księgą Krucjaty by wspólnie się modlić, zawierzyć, by nam nie zabrakło sił, nadziei, bo naprawdę przyjdzie zwycięstwo. Powiedziała nam o tym Maryja, posłana przez Boga - podkreślił ks. Krzysztof Czapla SAC, zaznaczając, że jednak od naszego zaangażowania zależy to czy będziemy mieli udział w triumfie Maryi.

Matka Boża mówi: "Przybędę, by prosić o poświęcenie Rosji memu Niepokalanemu Sercu i o Komunię św. wynagradzającą w pierwsze soboty". Maryja wskazuje dwa warunki, pierwszy wypełniony został już przez św. Jana Pawła II, drugi dotyczy każdego z nas, mamy w pierwsze soboty miesiąca wynagradzać Niepokalanemu Sercu Maryi, by Rosja się nawróciła, by nastał pokój na świecie.

To właśnie praktykowanie nabożeństwa pierwszej soboty- mówił do nas też z łoża śmierci apostoł Fatimy śp. ks. Mirosław Drozdek SAC- „Uobecnia zwycięstwo Serca Maryi, sprowadza ono to zwycięstwo między nas, bo przywołuje jego nadejście. Tak, zwycięstwo przychodzi  i przyjdzie w pierwsze soboty”.

Droga fatimska

Ksiądz Krzysztof Czapla podkreślił, że w 1946 roku kard. August Hlond zawierzył Polskę Niepokalanemu Sercu Maryi, i tym samym nasza Ojczyzna rozpoczęła fatimską drogę, której ma być wierna.

-Polska rozpoczęła fatimską drogę dlatego, że doświadczała czerwonej zarazy, która po zakończeniu wojny zdawała się, że wyrwie katolicką wiarę z serca z naszego narodu. Nie, jeśli zrobimy to o co Maryja prosi, to się nie stanie. Wierność drodze fatimskiej wyraża się w praktyce pierwszych sobót- akcentował ks. Krzysztof Czapla.  -To dlatego całe dzieło Krucjaty, to dlatego ta armia ludzi, którzy chcą uczynić coś w swoim życiu i ofiarować, aby orędzie fatimskie w końcu poznał i wypełnił świat- mówił.

Po homilii wszystkich należących do Krucjaty Jednej Intencji, ale też Polskę, zawierzyli Niepokalanemu Sercu Maryi. Następnie ks. Krzysztof Czapla SAC złożył pod figurą Maryi imiona osób należących do Krucjaty. Przez cały czas, gdy sparowana była Eucharystia, u stóp Maryi w miejscu źródła objawień fatimskich była położona Księga Krucjaty Jednej Intencji.

Pielgrzymi, którzy specjalnie do Fatimy pojechali z Księgą Krucjaty Jednej Intencji spotkali się z Rektorem Fatimskiego Sanktuarium ks. Carlosem Cabecinhas.  Wyraził on radość z Krucjaty Jednej Intencji - dzieła prowadzanego przez Sekretariat Fatimski na Krzeptówkach w Zakopanem. 

 

Nasz Dziennik (26 i 28 lipca 2022)

 

 

POWRÓT

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! .